Šta je Balcanica Superior?

Regionalni brend istočne Srbije “Balcanica Superior” je žig garancije koji:

Garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz Istočne Srbije;

Korisnicima brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu.

Za status „sertifikovanog partnera“ Regionalnog brenda istoče Srbije "Balcanica Superior" mogu da konkurišu kompanije koje pružaju usluge smeštaja i pripremanja hrane ili imaju proizvode sa jasnim regionalnim karakterom i koje ispune definisane kriterijume brenda.

Žig garancije „Balcanica Superior“ je registorvan u januaru 2018. kod Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 75306 u skladu sa Ničanskom klasifikacijom (Međunarodna klasifikacije roba i usluga za registraciju žigova).

Saznaj više

Javni poziv za sticanje statusa „sertifikovanog partnera“

Ukoliko imate dobre proizvode ili se bavite turizmom i želite da budete još uspešniji, postanite sertifikovani partner Regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”!

Kriterijumi               

Šta moja firma dobija?

10 benefita od Regionalnog brenda „Balcanica Superior“?

Saznaj više

Kako je nastao logo?

Izjava Artura Felicijana, autora logoa