Šta je Balcanica Superior?

Regionalni brend istočne Srbije “Balcanica Superior” je žig garancije koji:

garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije;

korisnicima brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu.

Za pravo korišćenja Regionalnog brenda istoče Srbije "Balcanica Superior" mogu da konkurišu firme koje pružaju usluge smeštaja i pripremanja hrane ili imaju proizvode sa jasnim regionalnim karakterom i koji ispune definisane kriterijume brenda.

Žig garancije „Balcanica Superior“ je prijavljen Zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem Z2018/17CR u skladu sa Ničanskom klasifikacijom (Međunarodna klasifikacije roba i usluga za registraciju žigova).

Saznaj više

Kakvu korist imam od toga?

7 razloga da koristite Regionalni brend „Balcanica Superior“

Saznaj više

Kriterijumi               

Šta moja firma dobija?

10 benefita od Regionalnog brenda „Balcanica Superior“?

Saznaj više

Kako je nastao logo?

Izjava Artura Felicijana, autora logoa