U sredu 5. septembra, u prostorijama RARIS-a održana je konferencija za novinare povodom zvanične registracije žiga "Balcanica Superior". Na konferenciji su govorili projekt menadžeri Dragan Milutinović i Boban Kostandinović. Kako su objasnili prisutnim novinarima, RARIS je 3. septembra od Zavoda za intelektualnu svojinu i zvanično dobio certifikat o zaštiti žiga „Balcanica Superior“. Ovim certifikatom (ispravom o žigu) priznat je i registrovan žig garancije „Balcanica Superior“ za narednih 10 godina, uz mogućnost da se i po isteku ovog perioda, registracija neograničeno produžava. 

Registracijom žiga, RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i pravno-formalno dobila je pravo da kroz transparentnu proceduru, žig garancije dodeli firmama koje ispunjavaju precizno definisane uslove. Cilj Regionalnog brenda Istočne Srbije „Balcanica Superior“ je da potrošačima i turistima potvrdi da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma istočne Srbije, odnosno da su oni prošli sistem provere i da zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta.

Kako je najavljeno u junu ove godine, javni poziv za preduzeća iz istočne Srbije za dodelu prava za korišćenje brenda je otvoren i u prethodnom periodu RARIS je primio desetak prijava koje zadovoljavaju definisane kriterijume. Proces prijavljivanja i kontrole podnetih prijava je u toku, te se očekuje da do kraja oktobra budu potpisani i prvi ugovori.