Početkom 2020. godine sprovedena je ciljana promocija Regionalnog brenda za hotele, restorane i turističke agencije.

Poruke sa specificiranom ponudom za naše sertifikovane partnere su poslate na 640 adresa elektronske pošte potencijalnih klijenata. Teritorija u fokusu je bio Grad Beograd. Od toga, poruke su poslate na adrese 320 turističkih agencija, 210 hotela i 110 restorana. Paralelno sa slanjem e-mail poruka, objavljeni su plaćeni oglasi na Google, a sve je pratila i kampanja na Facebooku, takođe putem plaćenih oglasa.

Ciljevi kampanje bili su, jačanje veza sa Sertifikovanim partnerima, bolja vidljivost Sertifikovanih partnera i širenje kanala prodaje Sertifikovanih partnera.