U sredu 5. septembra, u prostorijama RARIS-a održana je konferencija za novinare povodom zvanične registracije žiga "Balcanica Superior". Na konferenciji su govorili projekt menadžeri Dragan Milutinović i Boban Kostandinović. Kako su objasnili prisutnim novinarima, RARIS je 3. septembra od Zavoda za intelektualnu svojinu i zvanično dobio certifikat o zaštiti žiga „Balcanica Superior“. Ovim certifikatom (ispravom o žigu) priznat je i registrovan žig garancije „Balcanica Superior“ za narednih 10 godina, uz mogućnost da se i po isteku ovog perioda, registracija neograničeno produžava. 

RARIS je u sredu 20.06.2018. objavio javni poziv za dodelu Regionalnog brenda istočne Srbije “Balcanica Superior”.

Regionalni brend istočne Srbije “Balcanica Superior” je žig garancije koji garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije i koji korisnicima brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu.

S obzirom da je RARIS na stanovištu da je učešće širokog kruga zainteresovanih strana sa regiona ključno za uspeh regionalnog brendiranja, 13. novembra je upućen poziv organizacijama institucijama i pojedincima da uzmu učešće u radu Regionalne platforme brenda «Balcanica Superior». U procesu uspostavljanja brenda, smatramo da je vrlo važno uključiti interese pojedinaca i organizacija sa našeg regiona. S tim ciljem, formiramo Regionalnu platformu, kao telo koje će imati savetodavnu i konsultativnu ulogu u procesu brendiranja.

RARIS je u poslednjih godinu dana sproveo niz aktivnosti na uspostavljanju regionalnog brenda istočne Srbije kojim će biti brendirani proizvodi i usluge sa našeg područja. Pored ostalog su definisani proizvodi i usluge koji mogu biti brendirani a na javnim konkursima su odabrani naziv brenda (Blacanica Superior) i znak brenda.
Naredni korak u uspostavljanju regionalnog brenda, nakon formiranja Regionalne platforme, je registracija brenda, odnosno podnošenje zahteva za zaštitu žiga Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i institucije da uzmu učešće u procesu brendiranja, da delegiraju svog predstavnika i tako budu deo Regionalne platforme.

Rok za dostavu imena učesnika Regionalne platforme je 21.11.2017.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom.

RARIS je 9-og januara Zavodu za intelektualnu svojinu i zvanično podneo zahtev za zaštitu Regionalnog brenda istočne Srbije „Balcanica Superior“. Regionalni brend istočne Srbije „Balcanica Superior“ garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije.

Regionalnim brendom „Balcanica Superior“ biće označavane usluge obezbeđenja smeštaja i pripremanja hrane u turizmu i proizvodi koji imaju jasan regionalni karakter i koji ispune definisane kriterijume.

Podsećamo da je naziv Regionalnog brenda odabran na nagradnom konkursu između 229 predloženih imena, dok je logo/znak delo Slovenačkog dizajn studija „Felician Sedmak doo“ i odabran je na nagradnom konkursu na kome je učestvovalo 134 dizajnera.

U utorak, 24.10.2017. U Zaječaru je održan prvi sastanak Regionalne platforme brenda "Balcanica Superior". Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici zainteresovanih strana iz regiona - predstavnici opština, turističkih organizacija, muzeja, potencijalnih korisnika, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva, predstavljene su dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju Regionalnog brenda Balcanica Superior, kao i ideja o formiranju Regionalne platforme - mehanizam za formulisanje interesa zainteresovanih strana za sprovođenje procesa regionalnog brendiranja.