01 „Balcanica Superior“ je garancija da je vaša firma nezavisno sertifikovana;

02 Pruža potrošačima garanciju u vezi sa poreklom i kvalitetom proizvoda, usluga i sadržajem koje nudite, unapređuje vašu reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu;

03 To je oznaka kvaliteta koja proizvodi zadovoljstvo i poverenje kupaca i stvara potencijal da vam se kupci ponovo vrate;

04 Imaćete posebnu medijsku pažnju jer ste deo prvog Regionalnog brenda u Srbiji;

05„Balcanica Superior“ daje konkurentsku prednost nad ne-brendiranim firmama;

06 Možete koristiti zaštićen i prepoznatljiv logo Regionalnog brenda;

07 Stičete uslov za posebnu podršku u obezbeđivanju finansijske i ne-finansijske podrške;