S obzirom da je RARIS na stanovištu da je učešće širokog kruga zainteresovanih strana sa regiona ključno za uspeh regionalnog brendiranja, 13. novembra je upućen poziv organizacijama institucijama i pojedincima da uzmu učešće u radu Regionalne platforme brenda «Balcanica Superior». U procesu uspostavljanja brenda, smatramo da je vrlo važno uključiti interese pojedinaca i organizacija sa našeg regiona. S tim ciljem, formiramo Regionalnu platformu, kao telo koje će imati savetodavnu i konsultativnu ulogu u procesu brendiranja.

RARIS je u poslednjih godinu dana sproveo niz aktivnosti na uspostavljanju regionalnog brenda istočne Srbije kojim će biti brendirani proizvodi i usluge sa našeg područja. Pored ostalog su definisani proizvodi i usluge koji mogu biti brendirani a na javnim konkursima su odabrani naziv brenda (Blacanica Superior) i znak brenda.
Naredni korak u uspostavljanju regionalnog brenda, nakon formiranja Regionalne platforme, je registracija brenda, odnosno podnošenje zahteva za zaštitu žiga Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i institucije da uzmu učešće u procesu brendiranja, da delegiraju svog predstavnika i tako budu deo Regionalne platforme.

Rok za dostavu imena učesnika Regionalne platforme je 21.11.2017.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom.